0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Adam Mould
۴
۲
Nathan Girvan
Finished
۱۶:۴۵
Shane McGuirk
۴
۲
Lisa Ashton
Finished
۱۳:۰۵
Jonny Barnes
۳
۴
Adam Mould
Finished
۱۳:۲۰
Lisa Ashton
۰
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۴:۵۵
Nathan Girvan
۳
۴
Jonny Barnes
Finished
۱۵:۴۵
Timothy Verbrugghe
۲
۴
Nathan Girvan
Finished
۱۳:۴۰
Lisa Ashton
۲
۴
Jonny Barnes
Finished
۱۴:۰۰
Nathan Girvan
۳
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۴:۱۵
Adam Mould
۲
۴
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۴:۳۵
Jonny Barnes
۴
۱
Timothy Verbrugghe
Finished
۱۵:۱۰
Shane McGuirk
۴
۳
Adam Mould
Finished
۱۵:۳۰
Adam Mould
۴
۱
Lisa Ashton
Finished
۱۶:۰۵
Timothy Verbrugghe
۲
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۶:۲۵
Shane McGuirk
۴
۱
Jonny Barnes
Finished
۱۷:۰۰
Lisa Ashton
۳
۳
Timothy Verbrugghe
inprogress
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید